Peb lub luag haujlwm

Social lub luag hauj lwm

Peb lub tuam txhab tau cog lus rau pej xeem kev noj qab haus huv txij li thaum nws tsim.Peb feem ntau mus rau cov tsev laus, thiab pub phau ntawv, khaub ncaws thiab nyiaj txiag rau Hope Primary School.Peb muab qhov tseem ceeb rau kev tiv thaiv ib puag ncig, peb feem ntau pab ntxuav txoj kev thiab ntxuav cov khib nyiab hauv tus dej.Txij li thaum COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw, peb tau pub centrifuges rau cov tsev kho mob thiab tsev kawm qib siab los pab tib neeg tawm tsam kev sib kis.

Lub luag haujlwm rau cov neeg ua haujlwm

Ua haujlwm zoo siab thiab ua neej nyob kaj siab lug.Cov neeg ua haujlwm yog qhov ua rau peb ua lub tuam txhab muaj zog.Peb muab tus nqi tshwj xeeb rau cov neeg ua haujlwm.Peb yuav nyiaj pov hwm kev noj qab haus huv rau txhua tus neeg ua haujlwm thiab muab khoom plig rau txhua tus neeg nyob rau hnub so hauv tebchaws.Peb muaj cov txiaj ntsig zoo rau cov neeg ua haujlwm.Peb ib txwm saib xyuas cov neeg ua haujlwm ua haujlwm, lub neej, kev noj qab haus huv thiab lawv tsev neeg.